Vi har hatt en veldig god oppgang hittil i år og håper at høsten vil forsette med samme positive trend!
Med en god ordrereserve, har vi fått iverksatt tiltak for å få flere produksjonstimer.
Arbeidsstokken er utvidet med flere dyktige medarbeidere og skiftkjøring er igjen implementert.